Systeemtherapie: meer dan behandeling van het hele gezin

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie-en gezinstherapie genoemd. Uitgangspunt van systeemtherapie is dat jouw levenssituatie zich altijd afspeelt in een sociale omgeving. Deze sociale context kan steunend zijn maar ook belemmerend werken waardoor je vastlopers krijgt. Je leefsituatie en relaties –wat samen het ‘systeem’ wordt genoemd-hebben invloed op hoe je in het leven staat. Tijdens de therapie is er aandacht voor wat er in relatie tussen jou en anderen gebeurt. Hierdoor kom je sneller tot de kern van waar het knelt en ontstaat er meer begrip tussen jou en de belangrijke mensen in je leven. Relationele lenigheid noemen wij dat. Makkelijk is het vaak niet, om uit je oude patronen te stappen. Mogelijk zeker wel!


In welke situaties kan systeemtherapie helpen?

We bieden verschillende vormen van therapie en begeleiding:

 • Gezinstherapie
 • Relatietherapie
 • Therapie na scheiding
 • Individuele therapie
 • Intervisie en training


Gezinstherapie: iets met een appel en een boom

Je bent één gezin maar je bent ook allemaal verschillend. Gezinstherapie houdt zich bezig met de relaties binnen een gezin, oftewel de gezinsdynamiek. In deze vorm van therapie gaan we er vanuit dat een verandering van één persoon binnen het gezin zorgt voor verandering bij alle gezinsleden. Jullie als gezin gaan in de therapie op zoek naar een nieuwe balans. In de gesprekken gaan we zoveel mogelijk een samenwerking aan met alle gezinsleden. Dat betekent dat ieders visie op wat er speelt in het gezin aandacht krijgt. Zo wordt aan ieders ‘waarheid’ recht gedaan en blijft de therapie in belang van het gezin als geheel. Gezinstherapie biedt een frisse blik op de verschillen die er bestaan in een gezinssysteem en de veerkracht die daarin aanwezig is. De appel valt niet ver van de boom maar kan wel verder rollen.


Relatietherapie: vuur heeft zuurstof nodig

En dan is er de liefde. Vlinders in je buik en een mooie toekomst die zich voor je ogen vormt. Na een tijdje blijkt dat een liefdesrelatie toch niet vanzelfsprekend op rolletjes loopt. Relatietherapie bespreekt de wederzijdse verwachtingen, waar het is gaan schuren en wat er tussen jullie juist voor verbinding zorgt. In relatietherapie ga je samen met je partner onderzoeken hoe jullie anders kunnen communiceren zodat je weer dezelfde taal kan spreken. Relatietherapie biedt een veilige ruimte om te (her)ontdekken wie je zelf bent terwijl je de verbinding met de ander kan vasthouden of verstevigen. Intimiteit en seksualiteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

Soms blijken de verschillen in wensen, verlangens en verwachtingen niet meer te overbruggen zonder jezelf te verliezen. Relatietherapie biedt ook ondersteuning als je een scheiding overweegt of naar een waardige manier van uit elkaar gaan zoekt.


Individuele systeemtrajecten: de belangrijkste relatie heb je met jezelf

Hoe je in het hier en nu je plek inneemt in je leven heeft veel te maken met hoe je dat deed in het gezin waarin je bent opgegroeid. We hebben de (onbewuste) neiging om de dynamieken in ons systeem van herkomst te herhalen. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geeft een gevoel van veiligheid, zelfs als het vastlopers oplevert. Het mooie aan systeemkrachten is dat je ze ook vóór je kan laten werken. Zodat niet alleen jij het anders gaat doen maar jouw systeem als vanzelf mee beweegt. In een individueel traject staat jouw relatie met je Zelf centraal. We kijken naar wat jij belangrijk vindt in je leven en je relaties.

Ben je op zoek naar:

 • inzicht in de positieve invloed die je kan hebben in jouw relaties
 • bewust regie voeren over de systeemkrachten die spelen in jouw leven
 • de moed om echt jezelf te zijn in de keuzes die je maakt
 • meer aandacht, intimiteit en verbinding in jouw relatie, vriendschappen en familierelaties


Een persoonlijk systeem traject biedt je de kans om samen in korte tijd effectief en voluit aan de slag te gaan met jouw wensen en verlangens. Geen lang therapietraject, wel intensieve en persoonlijke begeleiding én oprechte commitment om naar de diepte te gaan en jouw onderstroom te leren kennen.


We onderzoeken samen:

 • wat je hebt meegekregen in jouw opgroeien aan veerkrachten en belemmeringen
 • wat in het hier en nu speelt in jouw leven dat je graag anders zou zien
 • hoe je andere keuzes kan maken waarmee je dicht bij jezelf blijft 
 • hoe je daarmee juist nog meer in verbinding bent met belangrijke mensen in jouw leven


 • Systeem Analyse: Kort maar krachtig. In 1 sessie jouw systeem in zicht. Met het uittekenen van jouw systeem zie je de logica van je vraagstukken voor je ogen verschijnen. Je krijgt in 1 sessie je veranderdoelen helder zodat je jouw relaties tot in de kern kan verbeteren.
 • Persoonlijk Systeem traject: In 6 maanden werken aan stabiele en liefdevolle relaties. Met de wijsheid van systemisch inzicht zet je in korte tijd flinke stappen naar een stevige verbinding met jezelf en met anderen. Door 1 op 1 sessies en persoonlijke begeleiding tussen de sessies door krijg je inzicht in de systeemkrachten die spelen in jouw leven, tackel je oude patronen en leer je anders te communiceren met de mensen om je heen. Je oefent met praktische tools in je dagelijkse leven zodat je op tijd herkent wanneer je weer in dat oude gedrag schiet. Veranderen is geen eenmalige actie maar een doorgaand proces naar steeds meer jezelf zijn in contact met anderen. Je relaties veranderen ten positieve mee omdat je het anders ziet, voelt en doet in de connectie.


Voor individuele trajecten is het tarief vrijgesteld van BTW.


Meer weten?

Vul het contactformulier in op deze site of mail naar info@jdvsysteemtherapie.nl. Ik bel graag met je om jouw wensen te bespreken.

‘Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren’

VOOR VERWIJZERS & PROFESSIONALS