Systeemtherapie: meer dan behandeling van het hele gezin


Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie-en gezinstherapie genoemd. Uitgangspunt van systeemtherapie is dat jouw levenssituatie zich altijd afspeelt in een sociale omgeving. Deze sociale context kan steunend zijn maar ook belemmerend werken waardoor je vastlopers krijgt. Je leefsituatie en relaties –wat samen het ‘systeem’ wordt genoemd-hebben invloed op hoe je in het leven staat. Tijdens de therapie is er aandacht voor wat er in relatie tussen jou en anderen gebeurt. Hierdoor kom je sneller tot de kern van waar het knelt en ontstaat er meer begrip tussen jou en de belangrijke mensen in je leven. Relationele lenigheid noemen wij dat. Makkelijk is het vaak niet, om uit je oude patronen te stappen. Mogelijk zeker wel!


In welke situaties kan systeemtherapie helpen?

We bieden verschillende vormen van therapie en begeleiding:

 • Gezinstherapie
 • Relatietherapie
 • Therapie bij scheiding
 • Individuele therapie
 • Intervisie en training


Gezinstherapie: iets met een appel en een boom


Je bent één gezin maar je bent ook allemaal verschillend. Gezinstherapie houdt zich bezig met de relaties binnen een gezin, oftewel de gezinsdynamiek.In deze vorm van therapie gaan we er vanuit dat een verandering van één persoon binnen het gezin zorgt voor verandering bij alle gezinsleden.Jullie als gezin gaan in de therapie op zoek naar een nieuwe balans.In de gesprekken gaan we zoveel mogelijk een samenwerking aan met alle gezinsleden. Dat betekent dat ieders visie op wat er speelt in het gezin aandacht krijgt. Zo wordt aan ieders ‘waarheid’ recht gedaan en blijft de therapie in belang van het gezin als geheel. Gezinstherapie biedt een frisse blik op de verschillen die er bestaan in een gezinssysteem en de veerkracht die daarin aanwezig is. De appel valt niet ver van de boom maar kan wel verder rollen.


Relatietherapie: Vuur heeft zuurstof nodig


En dan is er de liefde. Vlinders in je buik en een mooie toekomst die zich voor je ogen vormt. Na een tijdje blijkt dat een liefdesrelatie toch niet vanzelfsprekend op rolletjes loopt.Relatietherapie bespreekt waar het is gaan schuren, de wederzijdse verwachtingen en dat wat juist voor verbinding zorgt. In relatietherapie ga je samen met je partner onderzoeken hoe jullie anders kunnen communiceren zodat je weer dezelfde taal kan spreken. Relatietherapie biedt een veilige ruimte om te (her)ontdekken wie je zelf bent terwijl je de verbinding met de ander kan vasthouden of verstevigen.Intimiteit en seksualiteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

Soms blijken de verschillen in wensen, verlangens en verwachtingen niet meer te overbruggen zonder jezelf te verliezen. Relatietherapie biedt ook ondersteuning als je een scheiding overweegt of naar een waardige manier van uit elkaar gaan zoekt.


Individuele systeemtrajecten: de belangrijkste relatie is die met jezelf


Je weet dat je in een patroon draait en je komt er zelf niet uit. Je voelt wel dat het scheef zit maar je weet niet precies waar. Je hebt al zoveel geprobeerd om de relatie(s) te verbeteren maar na een tijdje gaat het toch weer mis. En daar ben je klaar mee. En ja, als je er middenin zit zie je het niet meer. Maar de uitwegen zijn dichterbij dan je denkt. En logischer ook. Hoe je in het hier en nu je plek inneemt in je leven heeft veel te maken met hoe je dat deed in het gezin waarin je bent opgegroeid. We hebben de (onbewuste) neiging om de dynamieken in ons systeem van herkomst te herhalen. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geeft een gevoel van veiligheid, zelfs als het vastlopers oplevert. Het mooie aan systeemkrachten is dat je ze ook vóór je kan laten werken. Zodat niet alleen jij het anders gaat doen maar jouw systeem als vanzelf mee beweegt. In een individueel traject gaan we samen kijken wat jij belangrijk vindt in je leven en relaties. Waar gaat het je makkelijk af en waar ga je het uit de weg? Laten we ontdekken wat je nodig hebt naar meer harmonie, naar meer verbinding, naar meer samen. Met systemisch inzicht en praktische tools om jouw relaties weer te laten stromen.


Wanneer is systeemtherapie helpend?


In alle situaties waarin je wilt oefenen in het omgaan met relaties kan systeemtherapie uitkomst bieden, bijvoorbeeld:


Ouderschap en gezin:

 • Er is vaak strijd in je gezin. Je wilt hier graag verandering in maar je weet niet waar je moet beginnen.
 • Jij en je partner zijn het niet eens over de opvoeding van de kinderen. Je hebt het gevoel dat dit toch anders zou moeten kunnen maar je weet niet hoe jullie uit de vaste patronen kunnen komen die in de loop van de tijd zijn ontstaan.
 • Je merkt dat het met één van je gezinsleden niet goed gaat en wilt graag helpen om dit te verbeteren.
 • Jullie zijn een samengesteld gezin waarin iedereen op zoek is naar een nieuwe plek, wat veel onrust en conflicten met zich mee brengt.


In de liefde:


 • Je hebt het gevoel dat jij en je partner langs elkaar heen leven en er nog weinig echt contact is. Je wilt dit veranderen, maar je weet niet hoe.
 • Je mist intimiteit in je relatie. Je merkt dat dit gemis ook veel met je eigenwaarde doet en je zou hierover graag met je partner in gesprek willen.
 • Jullie hebben een moeilijke tijd achter de rug en willen elkaar graag weer terugvinden als partners.
 • Jij of je partner twijfelen aan het doorgaan met de relatie. Jullie willen onderzoeken wat jullie samen bindt en of dit verstevigd kan worden.


Anders verder:


 • Jullie hebben de keuze gemaakt om te gaan scheiden en willen dit op een goede manier organiseren voor alle betrokkenen.
 • Je merkt dat het lastig is om goed samen te werken met je ex-partner en dat de kinderen daar verdrietig van worden. Je zoekt tools om het voor jullie allemaal makkelijker te maken.
 • Na de scheiding is het contact met de andere ouder veel minder geworden of helemaal weggevallen. Je wilt de kinderen hier zo goed mogelijk in ondersteunen.


Zelfontwikkeling:


 • Je merkt dat je steeds in dezelfde situaties vast loopt. Je wilt onderzoeken waar dit vandaan komt en hoe de (familie en liefdes) relaties in je leven hier invloed op hebben.Je wilt graag de regie over je eigen leven weer terug.
 • Je hebt het gevoel dat je niet uit het leven haalt wat je graag zou willen en je zou graag begeleiding krijgen om andere keuzes te durven maken.
 • Je hebt dingen meegemaakt die je gekwetst of getraumatiseerd hebben. Je word hierdoor belemmerd in je huidige leven en je relaties. Je wilt een manier vinden om hier goed mee om te gaan.


‘Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren’

VOOR VERWIJZERS & PROFESSIONALS